http://dedonia.nl/uploads/images/oefeningen//1.jpg
Huisregelement

Huisregels:

Om te zorgen dat onze hulp optimaal tot zijn recht komt en voor een goede gang van zaken hebben wij een aantal “huishoudelijke” punten op een rijtje gezet.

 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan  s.v.p. even.
 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • Om een vlot verloop van de “intake” te kunnen bewerkstelligen, graag de eerste keer uw ziekenfondskaart of polispas meenemen. Als uw gegevens tussentijds veranderen, wilt u dat dan s.v.p. ook doorgeven.
 • Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen en u dient dan ook zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden! Check dus zelf uw polisvoorwaarden.
 • Met de ziektekostenverzekeraars hebben wij “bulk” afspraken gemaakt en declareren we digitaal bij hen voor contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen gelden de tarieven, die in de praktijk in de gang hangen.
 • Betalingsvoorwaarden: Van toepassing zijn de VVF betalingsvoorwaarden: Gedeponeerd bij Arr. R. Utrecht onder nummer  321/92 d.d. 24.11.92 .
 • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze 24 uur van tevoren af te zeggen. De verzekeraars zullen de niet nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij zijn verplicht deze kosten bij niet tijdig afmelden bij u zelf in rekening te brengen.
 • Wanneer u behandeld wordt of traint in de oefenzaal dient u een handdoek mee te nemen en sportschoenen met schone, niet afgevende zolen te dragen. (géén buitenschoenen)
 • In onze praktijk wordt niet gerookt.
 • U kunt in de wachtkamer gebruik maken van de daar aanwezige lectuur. Het is niet de bedoeling dat u de tijdschriften mee naar huis neemt.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op dat hier geen waardevolle spullen achterblijven.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

 

BEJEGENING:
Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informeel gedrag wat niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.