De Fysiotherapeut: specialist in beweging


De "gewone" Fysiotherapeut is een degelijk opgeleide vak man (m/v) die constant bezig is zich te ontwikkelen. M.n. de laatste jaren is er erg veel gedaan aan kwaliteitsverbetering.

Een uitgebreid pakket verplichte en vrijwillige cursussen en opleidingen heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de gewone fysiotherapeut duidelijk verbeterd is. Het KNGF, de beroepsorganisatie houdt die vorderingen allemaal bij, zodat die verbeterde kwaliteit ook beter bewaakt kan worden.

Wanneer ga je naar de Fysiotherapeut?


Je komt bij de fysiotherapeut terecht na verwijzing door huisarts of specialist, of je maakt gebruik van de directe toegankelijkheid (DTF) en gaat zonder verwijzing op eigen initiatief. In het laatste geval volgt dan een screening door de fysiotherapeut, om eventuele niet behandelbare klachten uit te sluiten. Daarop volgt dan een onderzoek, waarin gekeken wordt wat voor behandeling nodig is. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld en met de patiënt besproken.

De eigenlijk behandeling kan dan op allerlei manieren verlopen: de belangrijkste behandelmanier is oefentherapie. Hierbij wordt d.m.v. allerlei oefeningen en trainingen geprobeerd de normale functie van het bewegingsapparaat te herstellen. In het begin is dit vaak een individuele behandeling, afhankelijk van de aard van de klachten kan dit later in kleine groepje gebeuren, zodat er meer tijd is om te oefenen, maar ook minder intensieve begeleiding. Als het nodig is om de functies verder te verbeteren kan hierna nog verder geoefend worden in groepen van 6 - 10 mensen (groepsfysiotherapie).

Naast de oefentherapie kan ook nog gebruik gemaakt worden van allerlei andere vormen van fysiotherapie, bijv. massage, warmte, Ultrageluidtherapie en diverse vormen van elektrotherapie.

Ik wil een afspraak maken