Oefentherapie Cesar

Voor wie?
Een pijnlijke rug na lang werken; last van de nek bij computeren; uitstralende pijn tijdens lopen gedurende de zwangerschap… Allemaal klachten waarvoor iemand terecht zou kunnen bij een oefentherapeut!

Oefentherapie Cesar is in eerste instantie bedoeld voor mensen die klachten ondervinden aan hun lichaam. Binnen de oefentherapie zal er een relatie worden gelegd tussen klachten en gewoonten wat betreft houding, beweging en/of gedrag. Door iemand zich hiervan bewust te laten maken leert hij/zij de oorzaak herkennen en begrijpen, waardoor hij/zij de mogelijkheid heeft om door het aanpassen van zijn/haar eigen houdings- en bewegingsgewoonten de klachten te verminderen of te voorkomen. Oefentherapie is dus een therapie waar je zelf actief aan deelneemt.
Daarnaast kan oefentherapie ook uitkomst bieden om klachten te voorkomen (preventief).

Behandeling
De behandeling wordt vooral gericht op de activiteiten die iemand zelf graag weer uit wil kunnen voeren of waarbij iemand problemen ondervindt. Hier kun je bijvoorbeeld denken aan (huishoudelijk) werk, sport, tuinieren, wandelen, fietsen, autorijden, zitten achter de computer, verzorging rondom je kind(eren), boodschappen doen, etc.
Heeft iemand bijvoorbeeld last bij computer werkzaamheden, dan wordt er samen gekeken naar het specifieke probleem tijdens die werkzaamheden. Er zal onder andere worden gekeken naar de werkplekinstellingen, de houding, de hoeveelheid afwisseling in werkzaamheden, etc.
Naast houdings- en bewegingsadviezen zullen er zo nu en dan ook oefeningen mee worden gegeven. Denk hierbij aan oefeningen om spieren te versterken of 'los' te maken. De meeste aandacht gaat tijdens de behandelingen echter uit naar verbetering van het bewegingsgedrag tijdens de dagelijkse activiteiten. Zo is de behandeling geheel afgestemd op de persoonlijke situatie en op de hulpvraag.

Behandelmethode
De eerste behandeling bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Er wordt onderzocht of de lichamelijke klachten voort komen uit het houdings- en bewegingsgedrag en er wordt gekeken of het verbeteren hiervan een positieve invloed kan hebben op de klachten. Er wordt in samenspraak een behandelplan opgesteld. Aan de hand van het behandelplan wordt er samen verder gewerkt.
De behandelingen duren maximaal een half uur en de frequentie van de behandelingen zal geleidelijk afnemen. Wanneer het gewenste resultaat is bereikt, zal de therapie worden afgesloten.

In onze praktijk is Agnes Heidstra de oefentherapeut Cesar