Claudicatio Intermittens

De belangrijkste klacht bij claudicatio intermittens (etalagebenen) is pijn, die ontstaat tijdens of na lopen. Het is een kramperige pijn, die weer verdwijnt met rust. Vandaar de naam etalage benen: tijdens het winkelen even stoppen; de etalage inkijken, daarna kan weer verder gelopen worden.

De oorzaak van de pijn is dat de spieren, die gebruikt worden tijdens het lopen,  te weinig zuurstof krijgen. Dit komt omdat er onvoldoende bloedtoevoer is door een vernauwing in de beenslagaderen.

De pijn wordt meestal in de kuiten gevoeld, maar kan ook in het bovenbeen of de bilspieren voorkomen.

 

 Risicofactoren voor een vernauwing in de beenslagaderen zijn:

-         Roken

-         Hoge bloeddruk

-         Diabetes mellitus (suikerziekte)

-         Een verhoogd cholesterol gehalte in het bloed

-         Overgewicht

-         Weinig lichaamsbeweging

Ook aanleg en leeftijd spelen een rol.

 

De belangrijkste behandeling bij etalagebenen is looptherapie.

Voor meer informatie over deze therapie, kijk dan op www.claudicationet.nl.

Onze praktijk is aangesloten bij het Claudicationetwerk en voorkeursbehandelaar voor deze klachten. Binnen onze praktijk is Yvonne Stekelenburg de gespecialiseerde therapeut.