HCSF (voorheen KISS / KIDD) Concept

 

Wat is KISS?:

Kiss staat voor Kopgewrichten Invloed bij Stoornissen in de Symmetrie.Het belangrijkste lichamelijke symptoom is het niet of beperkt beweeglijk zijn van het hogere deel van de nek van baby’s. Dit geeft ernstige afwijkingen in het gedrag, de motoriek en de ontwikkeling van het kind.
Het ontstaat over het algemeen bij de bevalling.
Manueel therapeuten en osteopaten kunnen het behandelen, na twee tot drie behandelingen zie je meestal al resultaat. Moeders van het behandelde kind reageerden daarna vaak met: ‘Ik heb een ander kind gekregen!’. Als deze behandelingen in en vroeg stadium plaatsvinden, dan is de kans op vervolgschade nihil.
Worden de verschijnselen en klachten niet behandeld, dan leidt dit tot KIDD.

KISS kun je verdelen in twee verschillende categorieën:

-          KISS I: kenmerkt zich door een gefixeerde gedraaide stand van het hoofdje dat daarbij ook scheef staat. Dit heeft tot gevolg dat er een voorkeurshouding wordt gehandhaafd die op haar beurt de borstvoeding eenzijdig bemoeilijkt, het hoofdje aan de achter- en/ of zijkant afplat, het lichaam scheef trekt (C-vorm), de ontwikkeling van de motoriek eenzijdig achterblijft waardoor bijvoorbeeld ook het omrollen maar naar één kant wordt ontwikkeld en er geen of nauwelijks een kruipfase wordt doorlopen. Verder kunnen ook de volgende verschijnselen optreden: niet op de buik kunnen/ willen liggen, asymmetrische bilplooi, enkelzijdige beperking van het heupgewricht, slik- en buikklachten, slaapstoornissen en overmatig huilen (>3 uur per dag).

-          KISS II: wordt gekenmerkt door dat het hoofdje achterover gefixeerd wordt in een extreme strekstand. Verder heeft het kindje, naast een aantal van de kenmerken van KISS I ook last van overtrekken van de hele romp, afgeplat hoofdje middenachter, geen oprichtreactie van het hoofdje, rolt via druk op het achterhoofd om, staat vaak al met 10 maanden, kruipt niet of kort, de borstvoeding geeft aan beide zijden problemen. Daarnaast kan nog sprake zijn van een slechte houterige motoriek (met name voor spieren van het gelaat), uitgebreide slaapstoornissen, overmatige huilen (>3 uur per dag) en het niet op de buik kunnen/ willen liggen.

Symptomen van KISS

 

-          Het hoofdje staat scheef en wordt naar één kant gedraaid

-          Het kindje trekt het hoofd naar achteren, overstrekken.

-          Aankleden geeft heftige reacties

-          Schedelasymmetrie, achterhoofd en voorhoofd

-          Slaapstoornissen, veel en hoog huilen (niet in alle gevallen)

-          Prikkelbaar, driftig en onrustig

-          Aan het haar of oor trekken, op een plek haarplukken

-          Koude handjes en/ of voetjes

-          Slikklachten, overmatig kwijlen, reflux

-          Drie-maanden kolieken

-          Kuchen zonder verkouden te zijn

-          Niet willen kruipen, billenschuiver en gaat vroeg staan (7maanden)

-          Vertraagde spraakontwikkeling

Oorzaak:

KISS kan door diverse oorzaken ontstaan. De belangrijkste zijn de trage, langdurige bevalling waarbij het kindje met grote moeite wordt geboren, meestal met gebruik van tang of vacuüm. Maar ook een erg snelle bevalling of een keizersnee kan KISS tot gevolg hebben. Het belangrijkste is dat het nekje van de pasgeborene het hoofdje niet kan volgen waardoor een soort ontwrichting ontstaat. Dat geeft bewegingsbeperking wat de bovenstaande gevolgen geeft.

De behandeling:

Tijdens de behandeling zal er uiteraard eerst onderzocht worden wat er aan de hand is, welke symptomen het kindje vertoond, wat de lichamelijke gevolgen zijn en welke invloed dat heeft op de ontwikkeling en het hanteren en welbevinden van baby en ouder(s).

Daarna zal in onderling overleg worden besloten welke (behandel)weg ingeslagen wordt. De behandeling bestaat over het algemeen uit een aantal lichte bewegingen op de nek en eventueel de rug en het bekken van de zuigeling. Van enige manipulatie, zoals bij volwassenen, is geen sprake. Meestal is er een lichte reactie van het kindje zichtbaar. De beweeglijkheid verbetert onmiddellijk en ook het gedrag van het kindje verandert. Het zal wellicht nodig zijn om de behandeling een aantal malen te herhalen om de beweeglijkheid vast te houden. Meestal zijn een vier tot vijf behandelingen voldoende om te komen tot een volledig herstel, maar na 2 tot 3 behandelingen is er duidelijke verbetering zichtbaar. Het blijkt dat, hoe jonger een kindje wordt behandeld, hoe beter en sneller het resultaat tot stand komt.

Wanneer uw kindje goed op de manuele therapie heeft gereageerd, is het zinvol dat er aandacht geschonken wordt aan een aantal symptomen die mogelijk terug kunnen komen.

De kans dat asymmetrie zich na een geslaagde behandeling opnieuw manifesteert is aanwezig, zo blijkt in de praktijk. De ouders kunnen dan opnieuw contact opnemen met de manueel therapeut.

Wat is KIDD?:

KIDD staat voor Kopgewrichten invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie en kenmerkt zich over het algemeen door chronische hoofdpijn, concentratieproblemen en stunteligheid van kinderen.

KIDD kan blijven bestaan tot op hoge leeftijd. Sommige volwassenen met chronische hoofdpijnklachten blijken vroeger, als zuigeling, KISS te hebben gehad. Als KISS bij een zuigeling niet wordt herkend en behandeld, lijkt het alsof het ‘vanzelf’ over is gegaan. Dit was echter niet zo. De beperkingen van de beweeglijkheid in de nek zijn blijvend en de invloed die dat heeft op de ontwikkeling ook.

Dat heeft als gevolg dat de motoriek achterblijft, houterig wordt en het kind zich onhandig gaat gedragen. Het valt veel, struikelt over zijn eigen benen en kan niet meekomen met gymnastiek en sport. Het is duidelijk dat het kind ook gen zin heeft om een sport te beoefenen. Verder heeft het kind moeite met concentratie, lijdt het aan, vaak chronische hoofdpijn en kan op school niet goed meekomen.

Dat is allemaal terug te voeren naar het feit dat het hoofdje van het kind niet goed kan functioneren. De kwaliteit van alles wat een mens waarneemt met ogen en oren is afhankelijk van de goede functie van het evenwichtsorgaan dat op zijn beurt afhankelijk is van de functie van de nek. Kan die nek niet goed bewegen dan zal het kind niet goed waarnemen, neemt zaken op de verkeerde manier waar, krijgt een verkeerd beeld en interpreteert alles vanuit het verkeerde beeld.

Symptomen:

Het kind is al ouder dan 2 jaar

-          Vaak hoofdpijn, schoolhoofdpijn

-          Grove en fijne motoriek ontwikkeld zich matig en vertraagd

-          Kinderen zijn vaak houtiger en stijf

-          Veel struikelen en vallen met slechte opvangreacties

-          Slechte concentratie, vergeet snel een opdracht

-          Leerproblemen, slechte ruimtelijke oriëntatie

-          Slecht slapen, lijkt aan weinig slaap genoeg te hebben

-          Onzeker, onrustig, het kin heeft veel aandacht nodig

-          Problemen met fietsen, balanceren, hoogtevrees

-          Onrustig, driftig, snel ontstemd

-          Doorgezakte voeten en een holle rug

Behandeling:

Door middel van manuele therapie wordt een behandeling gestart en wordt het verminderd bewegen van de nek, rug en bekken/heupen verholpen. De motorische problemen worden vervolgens aangepakt door een erkend kinderfysiotherapeut.